قرمز سبز آبي خاکستري
اين تويي كه اغيار را ازدل هاي دوستانت زدودي تا آن كه جز تو را دوست نداشتند ...آن كه تو را از دست داد، چه به دست آورد ؟ و آن كه تو را يافت، چه از دست داد ؟ آن كه جز تو را به عنوان عوض پذيرفت، زيان كرد . [امام حسين عليه السلام ـ در دعايش ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت